מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס דיווח בדבר מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור לצורך הקצאת כמות מוכרת ליחידת דיור

טופס דיווח בדבר מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור לצורך הקצאת כמות מוכרת ליחידת דיור

צור קובץ PDF

כללי המים (קביעת כמות מוכרת), התוספת הראשונה

נא למלא את הפרטים הבאים:
*
*
*
*
*
*
ללא מקף
*
*
הצהרה:
אני מצהיר שכל הפרטים שמסרתי נכונים.
*
*
*
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע