מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס הצהרה על תיקון נזילה

טופס הצהרה על תיקון נזילה

צור קובץ PDF

לפי קובץ תקנות מתאריך 31.12.2009

פרטי הנכס שבגינו מוגשת הבקשה
כתובת הנכס:
*
פרטי מגיש הבקשה:
*
*
*
*
ללא מקף
פירוט הבקשה – מהות הנזילה
*
*
*
*
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע